Temel içeriğe atla

Otomotiv Hizmetleri

TÜV AUSTRIA, araç parçalarının testleri ve her tipten motorlu araçlara ait testleri içeren çok çeşitli test servisleri sunmaktadır.

TÜV AUSTRIA, Avusturya’da onaylı motorlu araçlardaki değişiklikleri inceler ve araçlar için ruhsatlarına uygun ve yasal olarak gerekli testleri gerçekleştirir.

TÜV AUSTRIA, Brüksel’de bulunan Teknik Servis tarafından yetkilendirilmiş olup, motorlu araç ve parçalarının izin belgeleri için hizmet vermektedir. Ayrıca TÜV AUSTRIA, Avrupa tipi onay prosedürüne uygun denetimler gerçekleştirmektedir.

Başlıca faaliyetlerimizden biri, ulaşımın en hassas konularından biri olan tehlikeli malların taşınması ile ilgili olup tanklı araçların onay işlemleri, tankların düzenli muayeneleri, tehlikeli maddelerin ambalajlanmasında uluslararası onay verilmesi ve şoförlere tehlikeli maddeler ile ilgili özel eğitim verilmesi konularını içerir.

Lastik ve Tekerlek Testleri

TÜV AUSTRIA lastik ve tekerlek test alanında jant, yeni lastik ve tüm tekerlek için geniş hizmet paketi sunmaktadır. Aşağıdaki servisler ile hizmetinizdeyiz:

 • Lastiklerin E işareti edinmeleri için destek
 • Araçların parça değişiklikleri sertifikasyonu ve araç belgelerinde kayıt için uzman görüşler
 • Kalite yönetim sistemi gerekliliklerinin sertifikasyonu ve onaylanması
 • Üretimin denetimi

Hizmetimizdeki test imkanları

 • ISO 7141’e göre darbe testi
 • Dönme test makinesi
 • Dönme testi (tekerlek parçalarının operasyonel stabilite testi)
 • Otomobil ve kamyon lastiklerinin performans testi (ECE-tests)
 • Yorulma Testi
 • Alternatif Burulma Test (motorbisiklet jantları için operasyonel stabilite testi)
 • Rim Flaş Sıkıştırma Testi (tekerlek parçalarının operasyonel stabilite testi)
 • Özel Testler

Alternatif Burma Testi

Salınım dayanıklılık testi ile teğetsel kuvvetler, durma ve hızlanma sırasında simule edilmektedir. Her adım başına iki tekerlekli test gerekmektedir. Her tekerlekte test teçhizatı bir flanş olarak monte edilir ve alternatif burma testi ile uygun bir şekilde merkez yüz üzerinden gerilir. Bağlantı somunları ve vidaları sırasıyla üretici tarafından belirtilen burulma momentiyle sabit tutulur.

Formül

MT = f x FR x rdyn

MT = alternatif burma momenti(Nm)

f = Tekerlek yük uzantısı faktörü

FR= Geçerli statik tekerlek yükü(N)

rdyn= maksimum dinamik lastik yarı çapı(m)

ISO 7141’e göre darbe testi

1. Makinanın özellikleri

SIT tipi darbe cihazı ISO 7141’e göre darbe testini yapmakta uzmandır. Ağırlık belirli yükseklikten test edilecek tekerlek üzerine bırakılır. Test kriteri tanımlanmış bir zamanda lastikteki basınç kaybı ve sırasıyla düşen ağırlıkla direk bağlantısı olmayan tekerlekteki çatlaklardır.

2. Tekerlek Desteği

Tüm saha daireler (13’’-24’’) sabitlenmiş olabilir.

3. Ağırlıklar

Ağırlık 350 kg’den 1000 kg’a kadar 5 kg aralıklarla ayarlanabilir.

4. Teknik Bilgi

Marka : Inmess

Tip : SIT

Makina No : 00-M-SIT-02

Ağırlık : 350-1000 kg

Akım : 10 A

Güç : 4 kVA

Yükseklik : 2400 mm

Ağırlık : 2700 kg

Jant Flanş Basınç Testi

Küçük ve büyük yüklemelere uygun olarak iki yatay pres (max. 110t)

Dönme Test Cihazı

1. Cihazın özellikleri

Dönme test cihazı kamyonet, kamyon, otomobil, motorbisiklet tekerleklerinin yorulma dayanımı testi için kullanılır. Test cihazı ISO standartlarına ve şirketin özel standartlarına göre testi yapabilmek için dizayn edilmiştir.

2. Veritabanı

Makina, gerçek zamanlı SQL veritabanı ile donatılmıştır. Test planları ve ölçüm verileri server tarafından yönetilir. 400 test planı veritabanında mevcuttur ve kontrol arabiriminden başlatılır. Test sırasındaki ölçüm veri ve bilgileri kalıcı bir şekilde veritabanında saklanır. Test sırasındaki olası bir hata anında da veri garantili şekilde saklanır. Ölçüm verileri test kayıtları olarak saklanabilir. Veritabanı kapasitesi maksimum 10000 veridir.

3. TÜV AUSTRIA lastik ve tekerlek akreditasyonu

Test tekerleği

92/23/EEC 2001/43/EC

97/24/EC (bölüm1 ek 1-3)

ECE-R30

ECE-R 54

ECE-R 64

ECE-R 75

ECE-R 106

ECE-R 108

ECE-R 109

§ 36 StVZO
§ 22 StVZO
(§ 30 StVZO, Deklarasyon No. 42)

Dönmeli Eğme Momenti Testi

1. Giriş

Yorulma testi olanakları motorlu tekerlekli araçlar testine göre stabil tekerlek diski testini yapabilmektedir. Sabit disk metodunda kullanılan teçhizat kısa test süresinde test parçasının çatlaklarını görüntüleyebilmektedir. Uygun programlarla donatılmış yüksek sınıf bilgisayar sistemi sürekli test gerçekleştirebilmektedir. Eğme momenti makinenin ortasına yerleştirilmiş mil tarafından uygulanmaktadır. Mil denge dışı kütle tarafından döndürülmektedir.

2. Mekanik

13’’-22’’ arasındaki bütün ortak daireler kenetlenmiştir.

3. İleri teknolojik Ölçme Elektroniği

İki kanal içeren analog ölçme elektroniği eğme momentini ve mildeki sapmayı ölçer. Eğme momenti iki gerilimli mil tarafından ölçülür. Bu miller 90 derece olarak yerleştirilmiştir ve çıkış sinyalleri hassas amplifikatör tarafından değerlendirilir. Değerlendirilen sinyaller bilgisayara geometrik sinyaller olarak eklenir. Ölçülen değerler eğme momentinin gerçek değerini belirlemek için kullanılır. Bütün kontrol bilgisayar tarafından dijital olarak yapılır.

Sapma sinyallerinin yükselmesi diskteki çatlağın başlangıcıdır ve makinanın kapanmasında önemli bir kriterdir.

4. Operasyon Arayüzü

Aşağıdaki ayarlar düzenlenebilir.

 • Yükleme alternatifleri
 • Eğme hızı ve momentinin değeri
 • Sınır değeri artışı
 • Maksimum hız
 • Maksimum eğme momenti
 • Parça bilgisi

Ayarlar uygulanabilir ya da değiştirilebilir.

Özel Görevler

Özel görevler ile ilgilenmek, Otomotiv Teknolojisi ve Trafik Bölümü içindeki servislerde önemli bir yer teşkil etmektedir. TÜV AUSTRIA mühendisleri, motorlu araçların dinamik incelemelerinden, kaza analizlerine dayalı belgelerin verilmesine kadar her çeşit hasar analizini gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, satın almadan önce testlerin gerçekleştirilmesi ve eski elemanlar için değerlendirme belgelerinin verilmesi, hizmet alanımızın bir parçasıdır.

Konu ile ilgili derin bilgimiz ile hesaplama alanındaki tecrübelerimiz, yapı ve muayene faaliyetlerimiz ile modern ölçüm ve test teknolojilerimize bağlı olan her çeşit probleminize çözüm üretebiliriz.

 • Her çeşit hata analizi
 • Dinamik incelemeler
 • İşler durumdaki nakliye ve nakliye hattının güvenlik incelemeleri
 • Eski elemanların değerlendirilmeleri ve değerlendirme sertifikaları
 • Bileşenlerin, akslardaki yükleme...vb hesaplamaları
 • Sürtünmenin ölçümü
 • Yeni gelişmelerin kontrolü ve denenmesi
 • “TÜV-test edilmiş garaj markalaması
 • “TÜV-test edilmiş araç yıkama yeri markalaması

Tehlikeli Maddeler

Bu sektör, artan nakliye miktarı ve tehlikeli maddelerin nakliyesi sebebiyle insanlık ve çevreye tehlike arz etmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

TÜV AUSTRIA çalışanları, tehlikeli madde taşıyan araçları AB mevzuatına ve tehlikeli maddelerin uluslar arası yollarda nakliyesi ile ilgili Avrupa sözleşmesine (ADR) göre inceler. Bunun yanı sıra, nakliye ve ekipmanlar ile bağlantılı olan her soruya profesyonel tavsiye veririz. Hareket öncesi gerekli olan onaylar için onay belgeleri verilmektedir. Son ama son derece önemli olarak bu enstitü, tehlikeli madde taşıyan sürücüler için temel ve ileri eğitimler vermektedir.

Tehlikeli madde taşıyan araçların durum ve ekipmanlarına ek olarak, kullanılan nakliye ambalajı birincil öneme sahiptir. TÜV AUSTRIA, tehlikeli maddelerin ambalajlanması ve büyük ambalajlama üniteleri için denetleme ve onaylama kurumudur. TÜV AUSTRIA tarafından sertifika verilmiş ve onaylanmış ambalajlar, tehlikeli maddelerin nakliyesi için dünya çapında kullanılabilir.

Araç Denetimi

 • 10282 ADR Sözleşmesi’ne göre tehlikeli madde taşıyan araçların periyodik olarak muayene edilmesi
 • Onaylama prosedürü esnasında testler

Tank ve Ambalajların Denetimi

 • ADR sözleşmelerine göre tankların sızıntı testleri
 • Büyük konteynerların (IBC) sızıntı testleri ve muayeneleri
 • Onaylama prosedürü esnasında tek olarak tanklar için testler veya tankların tip sınamaları
 • ADR’ye göre ambalama çeşitlerinin test edilmesi, A5’e ek olarak dağıtım izinleri (Fıçılar, teneke kutular...vb için)
 • ADR’ye göre büyük konteyner (IBC) çeşitlerinin test edilmesi, ek olarak A6 ve dağıtım izinleri

Tehlikeli Maddeler Üzerine Eğitimler

 • Tehlikeli madde taşıyan sürücüler için temel ve ileri eğitimler
 • Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili kişiler için özel kurslar
 • Tehlikeli maddeler için uzmanların eğitimi

Teknik Servis – Onaylama Prosedürü İçin Partneriniz

EEC-Talimatları uyarınca, iki ve üç tekerlekli motorlu araçlar ve bileşenleri için uygulanan testler:

 • Kullanım onayı (92/61/EEC)

 • Frenleme (93/14/EEC)

 • Kontrollerin, sayaçların ve indikatörlerin tanımlanması (93/29/EEC)

 • Sesli uyarı (93/30/EEC)

 • Standler (93/31/EEC)

 • Yolcu tutacakları (93/32/EEC)

Akredite Test ve Muayene Kuruluşu

TÜV AUSTRIA, Avrupa Birliği’ndeki motorlu araçlar ve bileşenleri için akredite olan bir teknik servistir. KBA/NSAI onaylı TÜV AUSTRIA TURK teknik servisi tarafından verilmiş olan test raporları, araçlarda gerekli ayarlamaların yerine getirildiğinin, ve araçların işlevsel güvenliğin sağlandığının bir göstergesi niteliğindedir. 

Ayrıca TÜV AUSTRIA TURK, Türkiye'de TÜRKAK tarafından akredite olan ilk özel teknik servis ünvanına sahiptir.

 

AB Standartlarına Uygun Teknik Hizmetler:

- 2007/46/EC Motorlu Taşıtlar ve Römorklarına Ait Tip Onay Yönetmeliği

- 2003/37/EC Tarım ve Orman Traktörleri ve Bunların Çekilebilir Römorklarına Ait Tip Onay Yönetmeliği

- 167/2013 Tarım ve Orman Traktörleri ve Bunların Çekilebilir Römorklarına Ait Tip Onay Yönetmeliği

ECE R10-EMC Testleri

ECE R14/16/17/21/25/80 Statik ve Dinamik Pasif Güvenlik Testleri

ECE R55 Testleri

ECE R118 Testleri

2009/75/EC-86/298/EC Koruyucu Yapı Testleri

ISO 3471 ve ISO 3449 kapsamında İş Makineleri Testleri

COP Değerlendirmeleri

EN 45545-2

Aydınlatma Kontrolleri

ECE R13-Fren ve ABS Testleri

ECE R66-Devrilme Testleri

ECE R109 Testleri

ADR Kontrolleri

2009/144/EC-Çeki Tertibatı Testleri

UIC 596-5, UIC 564-2

DIN 5510-2

Yük Güvenliği (EN 12642 XL)

Ayna ve Cam Montaj Kontrolleri ve Onayları

 •  | Yazdır
to top