Temel içeriğe atla

Akustik Emisyon - AE Test

Akustik Emisyon Muayenesi: TÜV AUSTRIA – Etkin Muayene Kurumunuz

Akustik Emisyon (AE) konusunda uzun yıllardan beri süregelen pratik deneyimlere bağlı olarak aşağıdaki alanlarda referans projelerimiz mevcuttur:

 • İlk basınç testleri (ayrıca gaz testleri) sırasında paralel AE testleri
 • Gaz depolama ortamı veya su ile düzenli basınç testleri sırasında paralel AE testleri
 • Basınç testleri sırasında AE ile sızıntı testleri
 • Normal işleyiş sırasında AE ile sızıntı testleri

Tesis Bileşenlerinin Basınç ve Sızdırmazlık Testleri

Akustik emisyon test uygulamaları:

 • Basınçlı ekipman ve boru hatları gibi basınçlı aletlerin sağlamlık testleri 
 • Küçük ve büyük boyutlu bileşenlerin denetimleri
 • EN 13445-5'e göre üreticinin satış denetimi
 • Periyodik denetimler
 • Herhangi bir olumsuzluk veya bakım durumu için erken uyarı sistemi
 • Plastik deformasyon, çatlak oluşumu, korozyon gibi hataların belirlenmesi
 • Gerçek zamanlı izleme
 • Kullanılan malzemelerin saptanması ve özelliklerinin belirlenmesi
 • Güvenli ve verimli işlerlik için destek

Düz Tabanlı Tank Testleri

150.000 m3’e kadar depolama kapasiteli düz tabanlı tanklar dünya çapında kullanım alanına sahiptir. Bu tanklar dışarıdan ne ulaşılabilir ne de görülebilir. Keşfedilmemiş sızıntılar önemli derecede çevre kirliliğine sebep olduğundan dolayı bu tankların belirli aralıklarla muayene edilmesi zorunludur. Klasik muayene yöntemlerinde görsel iç denetimler için tankların boşaltılması, açılması ve temizlenmesi gerekmektedir.

Bu yöntem zaman açısından uzun süreli olup tankların muayene esnasında kullanımını mümkün kılmamaktadır. Akustik emisyon muayenesinin uygulanması ile tankların dipleri sızıntı ve aktif korozyon açısından incelenebilmektedir. Sızıntıların sadece varlığı değil aynı zamanda pozisyonları da belirlenebilmektedir. Hepsinin üzerinde, elde edilen verilerin güvenilirliği, normal düzeyde muayene ve görsel iç muayeneden elde edilen sonuçların güvenilirliğinden daha yüksektir.

Muayenenin gerçekleştirilmesi için sensörler dış tarafa yerleştirilir ve eğer mümkünse yayılma sinyallerini algılayaniç sensörler tank içine sarkıtılır. Sadece birkaç saat süren ölçüm sırasında tankın en üst seviyesinde tutulması zorunludur. Aktif sızıntı ve/veya korozyondan yayılan akustik sinyaller kaydedilir. Kısa süreli sinyallere ve kısa süreli sinyallerin eşik değer ve/veya çapraz korelasyon geçişleri ile belirlenen varış zamanlarına dayanarak ses kaynağının varlığı ve pozisyonu belirlenebilmektedir.

Muayene yöntemi, 1980 yılında TÜV AUSTRIA tarafından geliştirilmiş ve sürekli olarak ilerletilmiştir. 100 m’ye kadar çapa sahip yüzlerce tanktan fazlası muayene edilmiştir. Pek çok durumda sızıntılar ve diğer hatalar özellikle iki yöntemin (eşik değeri geçme ve çapraz korelasyon) birleştirilmesiyle belirlenebilmiştir.

Yerleştirme ayarı, içinde çeşitli donanımlar (ısıtma) bulunan tanklar için ±D/10 (D=çap), donanımı bulunmayan tanklar için ise ±D/20’dir. Avusturya’da düz tabanlı tanklar için akustik emisyon muayenesi ile sızıntı testi, yetkililer tarafından büyük ölçüde tavsiye edilmektedir.

Boru Hatları Sızdırmazlık Testleri

ALARM – Kaçakların Tespiti ve Kaydı İçin Akustik Akıllı Pigler

Hidrokarbon ürünleri gibi suyu kirleten maddelerin boru ve boru hatlarında taşınımı, çevre için ağır bir risk teşkil eder.

Bu tip borulardaki kaçaklar sadece ürün kaybı ile sınırlı olmayıp çevreye de zarar verir. Bu çeşit borular için alışılagelmiş test yöntemi, akıllı pig kullanımıdır. Genel olarak, akıllı pig sistemleri, korozyon ve boylamasına çatlakları tespit eder ancak kaçak muayenesi için uygun değildir. Bu sebeple yeni sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Akıllı Piglerin Avantajları

Akustik emisyon (AE) muayenesi ile kaçakların meydana getirdiği sesler, piezzoelektrik sensörler ile kayıt edilir. Kaynağın kayıt noktasından uzaklaşması ile sesler zayıflar ve kurulu sensörler vasıtasıyla ses kaydı zor, pahalı ve bazen de imkansız bir hal alır. TÜV AUSTRIA, maksimum 600 ile 800 m mesafelerdeki özel alanlarda çapraz korelasyonuiçeren klasik AE yöntemini başarı ile uygulamaktadır. Akıllı pig teknolojisindeki ilave gelişmeler ile sensörlerin boru hattı içinde taşınması, gerçekten umut verici bir alternatif oluşturmaktadır.

OMV AG ile işbirliği içinde TÜV AUSTRIA, kaçakların tespit ve kaydı için “ALARM” adı verilen akustik akıllı pig sistemini geliştirmiştir.

 • Akıllı pig, kesinlikle kendi kendine yeter ve bağlantı ya da güç kaynağı kablolarına ihtiyaç duymaz. Muhafaza; gerekli güç kaynağı, sensörler ile kaydetme, işleme ve depolama için kullanılan birimleri içerir.
 • Otonom pig, büyüklüğe bağlı olarak 24 - 100 saat arasında değişen normal çalışma süresi esnasında, taşıma araçları ile boru hattı boyunca iletilir. Boru çapı için mevcut ölçüm mesafeleri 100 mm ile 450 mm (4'' ile 18'') arasındadır.

 • Tespit edilebilen en küçük kaçak hızı 10 l.h-1 olup bir sondaj deliğinde ölçülür ve optimum çevre koşullarına göre 5 l.h-1’e kadar yükseltilebilir.

 • Odometrekullanarak işaretleyicilerin arasındaki mesafe % 0,5 ‘lik hata payı ile tespit edilebilir.

 • Boru hattının tüm uzunluğu boyunca basınç ve sıcaklık değişimlerini kaydetmek mümkündür.

Şimdiye kadar yüzden fazla boruhattının muayenesini, ALARM sistemi ile başarıyla gerçekleştirdik.

Müşteriye Özel Çözümler

TÜV AUSTRIA standart akustik emisyon işlerinin yanı sıra müşteri kullanımına özel denetim hizmetleri de sunmaktadır. Modern tahribatsız muayene tekniklerinin araştırma ve geliştirme sonucu ilerlemesiyle beraber endüstrideki karmaşık sorular da çözülebilir hale gelmektedir. Muayene tekniklerinin geliştirilmesi endüstriyel partnerler, üniversiteler ve teknik okullar gibi ulusal ve uluslar arası ortaklıklarla, yöntemlerle beraber yürütülmektedir. 

Müşteriye Özel Çözümler:

 • Spesifik denetim programları
 • İş güvenliği ve sürdürülebilirliği için gözetim programı uygulamaları
 • İş esnasında önemli iş bileşenlerin gözetimi

Modern ve Geleneksel Tahribatsız Muayene Yöntemleri:

 • Phased Array Tekniği
 • Time of Flight Diffraction (TOFD)
 • Akustik yapı denetimi
 • Germe testleri
 • Klasik tahribatsız muayene (Radyasyonik ve akustik tesler)

Araştırma Projeleri:

 • CORFAT (AB-Araştırma projesi)
 • HotConSens (Uluslararası araştırma projesi)
 • Endüstri partnerleriyle işbirlikleri
 • Araştırma ve geliştirme

Kullanım Alanları

Akustik emisyon denetimleri durum hakkında nitel çıktılar verir ve bunları en az üç sınıfa ayırır (Kırmızı-Sarı-Yeşil lamba sistemi ile karşılaştırılabilir). Böylelikle öncelikli olarak bakıma alınması gereken noktalar belirlenir ve iş esnasındaki olumsuzluklar zamanında giderilmiş olur. Bu sebeple akustik emisyon testleri güvenli bir iş için hayati öneme sahiptir. Tipik denetim konuları:

 • Hidrolik depo
 • Basınçlı gaz yüzeyleri
 • Sertleştirme fırını
 • Sterilizasyon
 • Yüksek basınç ve dekompresyon odaları
 • Hidrojen ve diğer teknik gazların depolama kapları
 • Karbondioksit depolama kapları
 • Rafineri ve kimyasal tesislerin boru sistemleri
 • Yer altı ve üstü sıvılaştırılmış gaz depolama tankları
 • Büyük sıvılaştırılmış depolama tankları 
 • Hava ayrıştırma tesislerinin reaktörleri, filtreleri ve depolama kapları
 • Kağıt fabrikalarındaki kurutma ve soğutma silindirleri
 • Karayolu ve boru hatları
 • Östenit çelikten yapılmış basınçlı ekipmanlar
 • Isı değiştiriciler
 • Düz tabanlı tanklar
 • Açık deniz boru hatları
 • Çelik yapı bileşenleri
 • Küresel ve silindirik doğalgaz depoları
 • Sıvılaştırılmış gazlar için küresel kaplar
 • Kimyasal ve petrokimyasal reaktörler
 • Karmaşık geometrik şekle sahip basınçlı ekipmanlar

Endüstri Sektörleri

Akustik emisyon testi birçok endüstri sektöründe kullanılır hale gelmiştir.

 • Kimyasal ce petrokimyasal endüstri
 • Petrol ve doğalgaz endüstrisi
 • Elektrik santralleri
 • Enerji endüstrisi
 • Teknoloji firmaları
 • Kağıt ve ambalajlama endüstrisi
 • Üretim endüstrisi
 • Makine ve tesis inşası

Akustik Emisyon Hizmetlerimiz

Geniş Uygulama Alanından Örnekler

 

Silindirik Gaz Tankları

Klasik olarak yapılan muayenelerde ilk ve düzenli muayeneler sırasında bu silindirler su basınç testine tabi tutulur. Basınç yüklemesinden ayrı olarak bu yükleme ayrıca destekleyici ayaklara yükleme yapılması anlamına gelmektedir ki bu durum tankın normal çalışması sırasında asla meydana gelmez. Muayene sırasında bir çatlak oluştuğunda bu çatlak muhtemelen tespit edilemeyecek ve ilerleyen çalışma periyotlarında problemlere yol açacaktır.

Bilinen tek ve güvenli alternatif, akustik emisyon muayenesi (AE) şeklinde gerçekleştirilen basınç testidir.

Basınca bağlı olarak bu muayene normal depolama ortamında gerçekleştirilebilir. Müşteri için avantajı; daha çok güvenlik sağlaması ile pahalı su basınç testinin olmayışıdır.

Diğer pek çok referans projesinden ayrı olarak, Berlin’de bulunan ve 40 m çapındaki, Avrupa’nın en büyük silindirik gaz tankını muayene etmiş olmanın gururunu taşıyoruz.

Kimyasal ve Petrokimyasal Endüstrideki Reaktörler

Pek çok klasik muayene yöntemi ve takip eden yerel seçmeli testler, tesisin çalışmasını durdurması sebebiyle maliyete neden olmaktadır. Bazı durumlarda, bu duraklama ve reaktörün açılması, içerideki katalizörü tahrip eder. “Servis” sırasında gerçekleştirilen gaz basınç testi, muayene maliyetlerini düşürmeye oldukça katkıda bulunur. Bu sebeple, gelecek CEN standardında çoktan belirtilmiş olan bu muayene yöntemi, size daha rekabetçi olmanız konusunda yardımcı olmaktadır.

Kağıt Endüstrisindeki Kuru Silindirler

Kağıt makinelerinde kullanılan kuru silindirler basınç cihazları olup ve bu nedenler düzenli muayenelere (su basınç testi ve iç kısım incelemeleri) tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu gereklilik, ekonomik sebepler (duraklama) ve üretim teknolojisi ile ilgili nedenler (silindir kavisinin kaybı ve kabarma) dolayısıyla yerine getirilememektedir.

Tek alternatif, AE ile birlikte hava basınç testidir. Bu, kağıt endüstrisi için maliyette oldukça azalma ve kuru silindirlerin gelecek kullanımları için güvenlik anlamına gelmektedir. 1993’ten beri çalışma güvenliği göz önünde tutularak (basınç ve döner yüklemeler) bu silindirlerin muayenesi, başarılı ve ucuz yolla düzenli olarak TÜV Austria tarafından gerçekleştirilmektedir.

 

Akustik emisyon testleri üretim sırasında olabileceği gibi (üretim, son kontrol, alım-satım) işleyiş esnasında da (devamlı gözetim) yapılabilen bir denetimdir. Aşağıdaki konular kullanım ömrü boyunca denetlenmesi gerekmektedir:  

 • Malzeme ve yapı uygunluğu
 • Üretim-Kalite Güvencesi
 • Satın alma denetimi
 • İlk basınç denetimi
 • Tekrarlanan denetimler
 • İşleyiş esnasında gözetimler, durum takibi
 • Sızdırmazlık denetimleri
 • Belirlenmiş bakımlar
 • Zorunlu bakımlar
 • Risk odaklı bakımlar

Akustik Emisyon

TÜV AUSTRIA, Avrupa’da ve Türkiye’de hem kullanılmamış hem de servis sürecindeki çeşitli basınçlı kaplar ve depolama tanklarının; çatlaklarının, kaçaklarının tespitine, korozyon ve kaynak hatalarının belirlenmesine yönelik olarak Akustik Emisyon Testleri yapmaktadır.

Akustik Emisyon Testi’nde akreditasyonu bulunan TÜV AUSTRIA, Türkiye içinde 2 donanımlı Akustik Emisyon Test Aracı ile testlerine devam etmektedir.

TÜV AUSTRIA, Akustik Emisyon Testi akreditasyonuna sahiptir.

Inspection Body: 19100 Nondestructive Testing (particularly Acoustic Emission Testing)

Akustik Emisyon, gerilme altındaki malzemelerde bir ya da daha çok yerel kaynağın hızla enerji salarak geçici elastik dalgalar ürettiği olaylar ve bu şekilde oluşan geçici elastik dalgalar olarak tanımlanır.

Katı malzemeler belli bir elastikliğe sahiptir; dış kuvvetler altında genleşerek veya sıkışarak elastik deformasyona uğrarlar. Deformasyon ne kadar fazla ise elastik enerjide o kadar fazla olacaktır. Dış kuvvetler ortadan kalktığında ise bir yay gibi geri gelirler. Elastik limit geçilirse kırılma veya çatlama olur. Bu, gevrek malzemelerde hemen, diğer malzemelerde belli bir plastik deformasyon sonrası meydana gelir.

Elastik olarak genleşmiş malzemede boşluk, inklüzyon vb. bir hata varsa, çatlamalar yüksek derecede streslenen bu noktalarda oluşarak, hızlı bir dislokasyonla malzeme elastik enerjisini hızla serbest bırakarak gevşer. Bu akustik emisyon olayıdır.

Hidrostatik testlere alternatif olarak basınçlı sistemler ve tankların testinde kullanılan akustik emisyon, malzemelerdeki kusurlarının tespitinin yanı sıra kusurların konumlarının da bulunmasını sağlar. Özellikle çelik malzemede olmak üzere çoğu malzemenin, yük altında akustik emisyon testi frekans aralığı 100 KHz ile 40 MHz olup, çoğu çalışmalar belli bir frekans bandı, örneğin metallerde 100 KHz - 1.2 MHz bandı aralığında yürütülür. Bu tür ultrasonik sinyallerin genliği genellikle çok düşük olduğundan 100 dB (100 bin büyütme) mertebesinde kazançlar gereklidir.

Akustik Emisyon malzemede mikro yapı değişmeleri olduğu zaman, deformasyon enerjisindeki hızlı boşalma sonucu doğan geçici gerilme dalgasıdır. Malzemelerdeki akustik emisyon kaynakları; mikro çatlaklar, çatlak büyümeleri, akma olayı/dislokasyon kayma bantları, ikiz teşekkül etmesi, yapısal martenzitik dönüşümler, inklüzyon kırılmaları, kompozit malzemelerde lifli kırılma ve ayrılmaları, matrix çatlamaları, tabaka tabaka ayrılmalarıdır. Ayrıca oksit tabakasının çatlaması gibi çeşitli yüzey etkileri de aktif AE kaynaklarını oluşturabilmektedir.

Akustik Emisyon Testi’nde metal cürufların kılcal çatlaklarından, yapıdaki sürtünmeden, yağmur gibi havaya bağlı gürültü kaynaklarından ve bunlarla birlikte yapının kendisindeki manipulasyondan kaynaklanan gürültüleri dikkate almak gerekir. En doğru Akustik Emisyon Testi’nin yapılabilmesi için, tüm bu gürültü kaynaklarının olmaması gerekir.

Akustik Emisyon testinde verilerin elde edilmesi, tankın cidarlarına yerleştirilen yüksek duyarlıktaki piezoelektrik sensörlerle sağlanır. Bu sensörler mekanik dalgayı, bir analog elektrik sinyaline dönüştürür. Elde edilen sinyal, ana cihazda dijital hale dönüştürülür ve ileriki aşamalarda özel bir yazılım ile işleme tabi tutulur.

Akustik Emisyon sinyal parametrelerinin (Genlik, enerji, yükselme zamanı, süre vb.) elde edilmesi, darbelerle (impuls) (“yayma sinyali”) ile gerçekleştirilir. Aynı yapı içerisinde birçok sensörün kullanımı, sinyalin yerini hesaplamak amacıyla sinyalin çeşitli sensörlere varış zamanı farklılıklarının kullanımına izin verir. Konum sonuçlarına ve/veya darbelerin sinyal parametrelerine (Genlik, enerji, vb.) dayalı olarak, hatalar dikkate alınıp tankların durumunun değerlendirilmesi yapılır.

Kaçak ile ilgili olarak, ölçülen önemli bir parametre de ortam gürültüsünün RMS (root mean square-ortalama karekök) değeri ortalamasıdır. Kaçak ile beraber bu değer, basınç arttıkça önemli oranda yükselir. Bu nedenden dolayı Akustik Emisyon Testi’ni uygulamadan önce, kaçakları yok etmek amacıyla tüm potansiyel kaçak bölgelerinin (ana çıkışlar, basınç girişlerinin, flanşlar vb.) sıkıca kapatılması gerekir.

Eğer bir kaçak olur ve bu kaçak, ortam gürültüsünün test sonuçlarını bozmaya başlayacak şekilde artmasına yol açarsa, kaçak problemi ortadan kaldırılıncaya kadar Akustik Emisyon’un izlenmesi durdurulur.

Akustik Emisyon Yöntemi’nde harici kaynak yoktur. Sinyal kaynağı malzemenin kendi içindedir. Yöntemde malzemenin pasif durumu ortadan kaldırılmakta, asıl enerji malzemeye yük uygulayarak verilmekte ve bu şekilde aktif duruma geçirilen akustik emisyon kaynakları ikincil bir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır.

Diğer tahribatsız muayene yöntemleri hataların geometrik şeklini algılarken, Akustik emisyon, hareketini algılar. Fakat akustik emisyon, bölgesel tarama yapmadan yapının bütünlük kontrolünü tek test ile yapabilir. Ayrıca diğer yöntemlerden farklı olarak test bölgelerinin tamamına ulaşım gerektirmez.

TÜV Austria şu anda, Vallen-Systeme GmbH tarafından üretilen AMSY-5 Yüksek Hızlı Akustik Emisyon Test Cihazı’nı kullanmaktadır. Test cihazı ile test yapılacak parçaya uygulanan gerilim sonucu, kaynaktaki ani hareket bir gerilim dalgası oluşturur. Yapıdaki yayılan dalgalar yüzeye yerleştirilen hassas bir piezoelektrik güç çeviriciyi uyartır. Akustik Emisyon izleme sisteminde, sinyalin ulaştığı ilk nokta algılayıcıdır. Bunu sırası ile ön yükselteç, süzgeç, güç yükselteci, sayıcılar, sinyal değiştirme ve işleme katı ile veri kayıt ve gösterim araçları izler. Malzemeye uygulanan gerilim artarsa bu emisyonlardan çok fazla miktarlarda üretilecektir. Yüzeye ulaşan zayıf titreşimlerin bir veya daha fazla algılayıcı vasıtasıyla alınıp yükseltilerek değerlendirilmesi yapılır. Akustik Emisyon sistemi test kaynaklarından gelen tüm sinyalleri algılar, bunların sayı ve dağılımlarını; gerilim, basınç, sıcaklık gibi bir ya da daha fazla test değişkeni ile ilişkili olacak şekilde kaydeder. Bu kaynakları sınıflandırılmasını ve konumlarının belirlenmesini sağlar.

Test duruşlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi EN 14584 Madde 8.1 ve 8.2’ye göre yapılır.

 •  | Yazdır
to top