Temel içeriğe atla

Telekomünikasyon & Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Telekomünikasyon Teknolojisi

Günümüz toplumunda iletişim önemli bir unsurdur. İletişim araçları daima daha hızlı bilgi transferi hizmeti sunmaktadır. (GSM, UMTS, WLAN, Bluetooth, DECT vs.)  

İletişim teknolojileri bilgi teknolojileri ile de doğrudan bağlantılıdır. Bilgisayarlar ve bileşenleri, ağ bağlantıları gibi bu konunun önemli terimleri TÜV AUSTRIA'nın üreticilere, ithalatçılara ve satıcılara sunduğu hizmetlerin başlıkları arasındadır.  

Sunduğumuz bütün denetim hizmetleri ve sertifikasyonlar tüm Avrupa tarafından tanınmaktadır.

Elektromanyetik Uyumluluk (EMC)

Elektromanyetik uyumluluk (EMC) elektrik-elektronik parçaların ve kurulumunun kalite ve güvenliği gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Parçaların fonksiyonel güvenliği ile yan parçaların ve kurulumların negatif etkilerden korunması gerekmektedir.

TÜV AUSTRIA’nın yaygın servis alanı bilgisayarların, ev aletlerinin, medikal parçaların, ofis makinelerinin, asansörlerin, endüstriyel makinelerin, elektrikli araçların ve onların elektrik-elektronik parçalarının Avrupa direktifleri doğrultusunda bakımını garanti etmektedir. EMC direktif 2004/108/EC ve direktif 2004/104/EC marketlerdeki araçların ve parçaların ulusal uygulamalarını kapsar.

EMC: Servis Alanları

TÜV AUSTRIA yetkilendirilmiş ve akredite edilmiş olarak elektromanyetik uyumluluk alanında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Standartlama servisi
 • Elektronik, iletişim ve bilgi-işlem parçalarının güvenlik testi sertifikasyonu
 • Gelişim sırasında EMC ölçümleri
 • Test sonuçlarındaki probemlerin çözülmesi
 • EMC-Directive 2004/108/EC ‘e göre CE uyumluluk değerlendirmesi
 • Radyo birimleri ve iletişim terminalleri için R&TTE-Directive 99/5/EC’e göre CE uyumluluk değerlendirilmesi
 • Radyo birimleri onay testi
 • Çeşitli onay prosedürleri için hazırlık ve dökümantasyon
 • 2004/104/EC ve 97/24/EC’ye göre elektrik ve elektronik parçaların EMC testi
 • EMC çevresel uyumluluk testi

EMC Çevresel İnceleme

İnsanların yaşadığı alanların yakınına kurulan cep telefonu vericileri yaydığı yüksek frekanslı dalga nedeniyle sağlık problemleri yaratır.

TÜV AUSTRIA akredite edilmiş, bağımsız ve tarafsız EMC yetkili kuruluşu olarak HF alanlarının şiddet ölçümlerinde doğrudan site ve test sonuçlarının nihai doğrulamasını yürütür.

Endüstriyel üretim bölgelerinde ya da iş alanı içeren ofislerde, işçi güvenliği kanunu doğrultusunda ek alan güç ölçümleri istenir.

R&TTE Direktifleri için TÜV AUSTRIA Servisleri

 • Güvenlik, kişisel korunma, radyo frekansının efektif kullanımı için temel gereksinimlerin araştırılması
 • İlgili uygunluk değerlendirmesi prosedürü seçimi
 • Teknik bilgi içeriğinin genişletilmesi ve belirlenmesi.
 • Ürün ve ambalaj markalama gereklilikleri.
 • AB ülkelerine R&TTE direktifleri bildirim prosedürlerinin uygulanması.

R&TTE direktif-tasarım kampanyaları ve önlem araştırmaları

Spesifikasyon ve standartlar gibi temel gereksinimlere uygunluk

R&TTE direktif-temel gereksinimlerin uygunluk kontrolü

Akredite onaylanmış kuruluş olarak TÜV Austria radyo frekanslarının efektif kullanımı, EMC direktiflerine uyum, kişisel güvenlik gibi güvenlik gereklilikleri için test yapar.

R&TTE Direktif-Sertifikasyon

 • · Ek III’e göre radyo test serilerinin belirlenmesi
 • · Ek IV’e göre uygunluk sertifikasyonu
 • · Kalite yönetim sistemi ek V’e göre gerekliliklerin uygunluk sertifikasyonu

 •  | Yazdır
to top