Temel içeriğe atla

Elektrik Teknolojieri

Elektrik Mühendisliği

Elektrik ve elektronik cihazlar ve uygulamalar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Bu ürünlerin güvenlikleri halen tamamen garanti edilememektedir. Bu cihaz ve uygulamalar pek çok tehlikeye sebep olabilmektedir. İnsan hayatı ve çevre için riskler olabildiğince düşük tutulmalıdır. Bu amaçla ortaya çıkan güvenlik felsefesi bazen zorlu bir meydan okumaya dönüşmektedir.

Bir ürünün kârlılığı, güvenliği ve kolay ulaşılabilirliği çeşitli faktörlere bağlıdır. Bu hedeflere ulaşmak dizaynda, üretim aşamasında, kalite güvenlik sistemlerinde, testlerde, satış ve montaj aşamasında gözetim ve incelemeyle başarılabilir.

TÜV AUSTRIA’nın elektrik mühendisliği konusundaki geniş bilgi birikimi; enerji ve santral teknolojilerini, üretim güvenliğini ve patlama korumasını da kapsar.

Diğer TÜV AUSTRIA şubeleriyle birlikte güvenlik ile ilgili hemen hemen her konuda size en uygun çözüm önerilerini ve testleri sunuyoruz.

Birlikte sorunların üstesinden gelelim!

Santral Teknolojileri

Santral Teknolojileri

Elektrik santralleri, elektrik teknolojileri yasasına uygun olmalıdır. TÜV AUSTRIA; onaylı kuruluş olarak, madencilik ve hammadde madenciliği yasasına tabi olan santrallerin periyodik kontrollerini, elektrikten korunma kararnamesine göre test ve kontrollerini yapar.

Servis Alanlarımız

Madencilik yasasına tabi elektrik santralleri

İşçi güvenliği yasasına göre santral kontrolleri

Elektrik santralleri için patlama koruması:

 •     Endüstriyel elektrik santralleri
 •     Rafineri veya tank firmalarına yakın santraller
 •     Benzin ve dizel pompaları
 •     Elektro-mekanik hava filtreleri
 •     Patlamaya dayanıklı kaldıraçlar
 •     Patlamaya dayanıklı motorlar ve araçlar
 •     Yüksek gerilim santralleri
 •     Alçak gerilim santralleri
 •     Güvenlikle ilgili santral kontrolleri
 •     Makinalar için yalıtım
 •     Yangın alarm sistemleri
 •     Alarm sistemleri
 •     Yangın kontrolü
 •     Boru hatları ve tanklar için katodik koruma
 •     Sinemalar, tiyatrolar için elektrik tesisatı kurulumu
 •     Teknik sahne ekipmanları
 •     Garajlar
 •     Yüzme havuzları
 •     Acil durum enerji santralleri
 •     Gaz uyarı sistemleri
 •     Eğitim alanlarının elektrik yalıtımı

Doğalgaz istasyonu tekniği

Yakıt yükleme işlemi sırasında sürücü için hiç bir değişiklik olmaz, gaz pompası memesi doldurma boğazına yerleştirlir ve yakıt doldurma işlemi 3 dakika sonra bitirilir. Meme farklı görünür ve yakıt gaz halindedir. Detayları tam anlamıyla incelendiğinde arkasında bir sürü teknik yattığı görülür. Doğalgaz istasyonları tankerlerle değil boru hatları aracılığı ile beslenir, boru hattındaki basınç düşüktür fakat tankerlerin içindeki basınç 200 bar’dır bu nedenle gazların sıkıştırılması gereklidir. Sadece maliyet açısından değil güvenlik açısından da çeşitli yakıt ikmal önlemleri bulunmaktadır. Bu doğalgaz istasyonları işletimi açısından önemlidir.

1-Bank metodu

Hızlı yakıt ikmal istasyonu kompressör, ara yakıt depolama tankı ve yakıt dağıtma aracı içerir. Bir ara yakıt ikmali yapıldığında gaz akışı tankerin içindeki ara yakıt depolama tankından sağlanır, gücü basınç farklılığından sağlanır. Bu nedenden ötürü sadece az ve basit bileşenlere ihtiyaç duyulur. Bu sistemin dezavantajı ara yakıt depolama tankının kapasitesi sadece bir üçüncü tarafından kullanılabilir. Kompressör genellikle çalışır ve bu da faaliyet giderleri artışına neden olur.

3- Bank metodu

Bu yöntemde ara yakıt depolama tankı 3 kısma ayrılır. Yakıt ikmali yapılırken basınç farkına bağlı olarak tank otomatik olarak değiştirilir. Yatırımları azaltmak için küçük depolama tankları kullanılabilir.

The Mannesman metodu

Mannesman bu çözümü hidrolik kompresörlerle çalışarak geliştirdi. Kompresörün ilk aşamasında, gaz ara depolama tankınde ayarlanan bir değere sıkıştırılır. Yakıt ikmali sırasında, yakıt güçlendirici bir kompresör ile araca direk gönderilir. Bu metod ara depolama tanıkının % 75’inin kullanımına izin verir.

Güvenlik için

Doğalgazla güçlendirilmiş araç tankı ve yakıt dolum istasyonu alanındaki sabit tesisler, bazı güvenlik tedbirleri ile korunurlar. Bu tedbirler; yangın durumunda basınç kontrol vanaları ve gaz tankının kırılması ya da patlamasını engelleyen güvenlik cihazlarını kapsar. Doğalgaz sızıntısı durumunda (doğal gaz havadan daha hafiftir) konsantrasyonda hızlı bir düşüş meydana gelir. 560ºC’den yüksek olan alev alma sıcaklığı, benzin ya da dizel yağından (220ºC) yüksektir. Buna rağmen, yakıt dispenserinin içindeki boşluk patlayıcıdır (zone 1). İç kısma kurulan cihazlar, bu gereklilikleri karşılamalıdır. Dolum istasyonlarının boru hatları ile temini, yakıtların otoyol ya da tren yolunda taşınmasının yerine geçerek riskleri belirgin olarak azaltır. Doğalgaz istasyonlarının güvenliğini aynı seviyede garanti altına almak için TÜV Austria, teknik deneyimleri ve geçerli Avrupa standardını baz alarak bir gereksinim kataloğu geliştirmiştir. Bu gereksinim kataloğu, doğalgaz istasyonlarının kurucu ve operatörüne, tasarım onay prosedürü için teknik dökümantasyonu yapılandırma olanağı sağlar. Bu dökümantasyonun TÜV AUSTRIA tarafından değerlendirilmesinin ardından, resmi onay prosedürü için temel oluşturacak bir rapor verilir. TÜV AUSTRIA, inşaa sırasında kabul testlerini gerçekleştirir ve pozitif bir sonuçta “TÜV-incelenmiş doğalgaz istasyonu” sertifikası verilir. Bu sertifikayı alan kurumlar, tesislerinin en gelişmiş durumda inşa edildiğini ve metodik bakımın gerçekleştirildiğini temin ederler. Bu tesisler, güvenlik açısından TÜV Austria tarafından düzenli olarak muayene edilirler.

Proses Kontrol Sistemleri

Bugünün ürün talepleri olabildiğince ucuz ve aynı zamanda daha kaliteli ürünler gerektiriyor. Bu da kapsamlı üretim ve süreç prosedürleri sayesinde yapılabilir. Rekabet sonucunda otomasyon teknolojileri ve akıllı sistemler aracılığıyla daha sofistike ve kaliteli ürünler üretilebilmektedir. Bu da “her şey mümkündür” savını yaratıyor.

TÜV AUSTRIA olarak biz bu yaklaşıma kısmen katılmaktayız: Otomasyon ve kontrol sistemleri, açıkça belirlenmiş güvenlik koşullarında, zararlı olmayan malzeme ve süreç içeriyorsa uygulanmalıdır.

Kullanımda, bazı sistemler risk potansiyelini aşıp; insanlar, diğer canlılar ve çevre için tehlike yaratabilmektedir.

Sistemler birden fazla hata durumunda dahi işlevini sürdürebilecek şekilde kurulmalıdır. Örneğin, bu sebeple arabalar birden fazla fren sistemi, uçaklar birden fazla dümen kanatçığı bulundurur.

Hizmetlerimiz:

 •     Güvenli teknik taşıma dökümantasyonu konuları
 •     Belli konularda son teknolojik gelişmelerin ayrıntıları
 •     Süreç sistemlerinin uygunluk testleri
 •     Endüstriyel fırınların uygunluk testleri
 •     Güç istasyonlarının ısıtma uygunluk testleri
 •     Sertleştirme ve tavlama fırınlarının uygunluk testleri

Kızılötesi Termal Görüntüleme – Zayıf Noktalar İçin Erken Teşhis

Mevcut Kullanım Alanları:

Önleyici Bakım: Para ve Zaman Tasarrufu

Teknik sistemlerde yükselen ısı miktarları genelde oluşan yada oluşmuş bir hatanın göstergesidir. Bu durum termal kamera yardımıyla farkedilebilir ve olası hasarın önüne geçilebilir.

Alçak Gerilim Cihazları - Rutin Testlerle Tasarruf

Düşük voltajlı cihazlarda termal kamera ile hatalı klempler, aşırı yüklenmiş kablolar, aşırı ısınmış bileşenler görülebilecektir. Dijital fotografik hafıza ve net sonuçlar veren testlerle hasarlar önlenebilmektedir.

Yüksek Gerilim Cihazları - Kapatmadan Test Etmek

Yüksek gerilimli cihazların ısıl durumu güvenli bir mesafeden tayin edilebilmektedir. Termal kamera kullanımı sayesinde cihazın kapatılması gerekmeden test yapılabilmektedir.

Sızıntının Yerini Belirlemek - Hasara Sebep Olmadan

Sızıntılar her tür boru sisteminde (ısıtma, su, gaz, vb.) kendi “termal parmak izlerine” sahiptir. Dolayısla, kolayca kamerayla görüntülenebilirler.

Duvarların, sıvaların, katların arkası hasar vermeden incelenebilmektedir. Fotografik hafıza aracılığla hataların dökümantasyonu yapılabilmektedir.

Yapıların Termal Görüntülemesi - Denetim ve Yenileme

Termal kamera aynı zamanda binaların enerji kaybı noktalarının belirlenmesinde kullanılabilmektedir. Sonuçlar yenileme ve yalıtım çalışmalarına temel teşkil edecektir.

TÜV AUSTRIA’nın sahip olduğu termal kameranın bazı özellikleri:

 •     Eşsiz kızılötesi ölçüm sistemi
 •     Uzun süreli ölçümler için dijital kayıt özelliği
 •     Bilgisayar destekli analiz ve dökümantasyon
 •     Müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre kullanım süresi ve saati esnekliği
 •  | Yazdır
to top